Welkom op de website van het DOKTERSHUIS.

In het “Doktershuis” werken huisartsen sinds december 2012 samen om de beste zorg voor hun patiënten aan te bieden.

Vanuit de jaren bestaande zorgrelatie kan elke patiënt bij de eigen huisarts terecht. Daarbovenop beschikt diezelfde patiënt over de andere artsen die met kennis van zaken de aangepaste zorg kunnen verstrekken. De artsen van het “Doktershuis” werken met hetzelfde elektronisch medisch dossier zodat een vervangende arts perfect op de hoogte is van je gezondheidstoestand. In dringende gevallen kan er zo ook sneller hulp geboden worden.

Onze secretaresses zorgen voor een warm onthaal. Bij hen kan je altijd terecht. Zo helpen ze bij het maken van afspraken, zorgen voor een overleg met je huisarts. Bij hen kan je documenten afhalen en stalen binnenbrengen. Zij behartigen de administratie van het Doktershuis.

Door de samenwerking kunnen de huisartsen nog beter instaan voor de verzorging van klachten, maar spitsen ze zich ook toe op het voorkomen van ziektes. Ze overleggen met elkaar, informeren elkaar over nieuwe evoluties in de huisartsgeneeskunde en ontwikkelen elk hun vaardigheden waarvan alle patiënten dan kunnen gebruik maken.

Ze zoeken naar samenwerkingsvormen met andere eerstelijnswerkers zodat de volledige verzorging van elke patiënt gecoördineerd wordt.

Het “Doktershuis” wil ook een plaats zijn waar jonge huisartsen de noodzakelijke ervaring bij het uitoefenen van hun taak kunnen opdoen.